Novice

Katere funkcionalnosti mora imeti CMS sistem?

Katere funkcionalnosti mora imeti CMS sistem?

Utorak, 10. maj 2022.

CMS – content management system oz. po slovensko sistem za urejanje / upravljanje spletne strani je v današnjem času nepogrešljiv za vsakega skrbnika spletne strani. S pomočjo CMS sistema lahko upravljate celotno vsebino, strukturo in celo videz spletne strani, brez da bi zato potrebovali kakršnokoli programersko znanje.

Na svetu obstaja več tisoč različnih CMS sistemov, vsak od njih ima specifične funkcionalnosti, s katerimi skušajo zadovoljiti potrebe svojih uporabnikov.

Ne glede na izbiro CMS sistema, na katerem bo izdelana vaša spletna stran, mora CMS urejevalnik imeti vsaj nekaj osnovnih funkcionalnosti, brez katerih danes preprosto ne gre.

V Kabiju imamo razvit naš lastni CMS sistem Bananadmin, ki je del celotne Kabi platforme.

1. Prilagajanje vsebine mobilnim napravam

CMS urejevalnik mora omogočati, da se dodana vsebina prilagaja uporabnikovem zaslonu. To pomeni, da se vsebine prikaže pravilno tako na računalniku, kot na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih.

Kabi CMS sistem Bananadmin omogoča, da dodajate vse vsebine enostavno v sistem in le te se samodejno prilagodijo napravi, s katere je uporabnik obiskal spletno stran.

2. CMS - Zmogljivo orodje za urejanje in objavljanje vsebine

CMS vam mora omogočati hitro dodajanje, urejanje in objavljanje vsebine na vaši spletni strani. Na ta način prihranite dragoceni čas, ki ga lahko uporabite za pripravo visokokakovostne vsebine. Poleg tega vam mora CMS omogočiti predogled vsebine, ki jo želite objaviti.

S pomočjo CMS-ja bi morali enostavno urejati vsebino celotne spletne strani od novic, do zahtevnejših pristajalnih strani. Zaželeno je, da dodajate slike, video posnetke, CTA-je, obrazce, itd. sami in jih lahko prerazporejate povsem samostojno.

3. Večjezičnost

V kolikor želite razširiti področje vašega poslovanja, potem mora biti vaša spletna stran večjezična. Večjezičnost pa mora biti podprta preko CMS sistema. Le-ta vam mora omogočiti enostavno urejanje spletne strani v več jezikih. Pri tem pa bodite pozorni, ali bo vaša spletna stran v tujem jeziku v istem obsegu, kot je vaša spletna stran v domačem jeziku.

4. Več nivojski sistem za upravljanje pravic uporabnikov CMS-ja

Ne glede na velikost podjetja je zelo verjetno, da je za objavo vsebine na spletni strani odgovorna ena oseba. Poleg tega imate lahko v podjetju povsem razdeljene naloge od ustvarjalcev vsebin, do oseb, odgovornih za pregled in objavo. Vse te naloge se morajo preslikati v CMS sistem.

CMS sistem mora imeti omogočen več nivojski sitem za upravljanje pravic uporabnikov. Na ta način lahko določite različne nivoje pravic, kot npr.:

  • Administrator – lahko pripravi in objavi novico,
  • Ustvarjalec vsebine – lahko pripravi vsebino, ne more pa je objaviti.

V Kabi CMS sistemu je Administrator obveščen, ko želi ustvarjalec vsebine objaviti novo vsebino. Adminstrator dobi zahtevek, ki ga pregleda. Po pregledu ga lahko objavi, ali pa zavrne. Pri zavrnitvi lahko celo napiše komentar, ki ga prejme ustvarjalec vsebine.

5. Vgrajena SEO orodja

CMS sistem z vgrajenim SEO orodjem vam omogoča optimizacijo vsebine na vaši spletni strani, s čimer boste izboljšali možnost za boljše uvrščanje spletne strani na strani rezultatov spletnega iskalnika. Pri tem so ključnega pomena osnove, kot so:

  • Možnost urejanja berljivih URL povezav
  • Dodajanje HTML oznak
  • Dodajanje META opisov in META ključnih besed
  • Dodajanje ALT oznak za slike
  • Dodajanje H oznak
  • Možnost dodajanja povezav
Primer SEO modula v Kabi CMS-ju
Primer SEO modula v Kabi CMS-ju

6. Integracijo z ostalimi sistemi

Redko kateri CMS sistem ima vse potrebne funkcionalnosti, ki jih potrebujete za vaše spletno poslovanje. CMS sistem Bananadmin je pri tem skoraj izjema.

CMS Bananadmin je že v osnovi integriran v Kabi platformo in je povezan z vrsto aplikacij in sistemov, kot so:

Poleg tega je Kabi CMS sistem povezljiv tudi z ostalimi sistemi s preko API integracij.

Posebnost CMS sistema Bananadmin je, da lahko na njem naredimo karkoli, saj nismo omejeni s temami, vtičniki, itd.

7. Možnost načrtovanega objavljanja vsebine na strani

Možnost načrtovanega objavljanja vsebine na spletni strani omogoča, da določite, kdaj bo določena vsebina objavljena na spletni strani. V praksi to pomeni, da pri pripravi novice določite datum in uro, kdaj naj bo ta objavljena. Na ta način lahko pripravite vsebine vnaprej in jim določite datum ter uro objave.

8. Povezljivost z analitiko

Analitika nam omogoča, da spremljamo uspešnost spletne strani. Zato je pomembno, da vam CMS sistem omogoča dodajanje analitike, kot npr. Google Analytics, Matomo, itd.

9. Sledljivost sprememb

Velikokrat se zgodi, da spletno stran ureja več ljudi. V tem primeru je potrebno zagotoviti sledljivost sprememb. Zato je pomembno, da v CMS-ju obstaja dnevnik zgodovine sprememb.

Zaključne misli

CMS sistem je osnovno orodje za urejanje spletne strani, brez katerega si dandanes ne predstavljamo upravljanja spletnih strani. Ne glede na to pa sta v povezavi z njim pomembni dve stvari:

  1. Dober CMS sistem ne reši slabe / nekvalitetne vsebine,
  2. Za vzdrževanje in nadgradnje spletne strani potrebujete dobrega partnerja, ki vam to lahko omogoči.

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.