CRM aplikacija

CRM

Kabijeva CRM aplikacija je savršeno rešenje za sveobuhvatno upravljanje podacima o klijentima, prodajom i marketinškim aktivnostima u vašoj firmi. Sa ovom aplikacijom ćete biti sigurni da nećete zaboraviti ni jednog svog kupca niti aktivnosti koje se odnose na njega.

Prodaja

Sveobuhvatno upravljanje prodajnim aktivnostima čini:

 • kreiranje prodajne aktivnostti,
 • merenje ostvarenih rezultata,
 • prodajni "levak" (eng. Lead nurturing), 
 • e-mail i sms marketing,
 • sistem filtriranja,
 • delegiranje aktivnosti,
 • sistem za obaveštavanje.

Imenik

Sistem za jednostavno upravljanje kontaktima u imeniku

Upravljanje svim kontaktima - po statusu:

 • Fizička lica
 • Pravna lica

Evidentiranje kontakata po grupama:

 • Vrsta: kupci, prodavci, partneri...
 • Kategorije: osiguravajuća društva, banke, građevinske firme...
 • Departmani: sektor prodaje, pravna služba, menadžment,...

 

 

Statistika

Sveobuhvatno merenje procesa prodaje i efekata marketinških aktivnosti:

 • Statistika u svakoj fazi procesa prodaje,
 • Statistika svih prodajnih aktivnosti - marketinške kampanje, reklamacije,...
 • Prilagodljiv generator izveštaja,
 • Statistika web sajta
 • Statistika "lead-ova"

Kalendar

Kalendar zadataka vam omogućava preglednost vaših poslovnih obaveza i poslovanja generalno:

 • Povežite svoj kalendar sa Google kalendarom ili Outlook kalendarom
 • Upravljajte projektima
 • Budite u toku sa zadacima koje izvršavaju vaši zaposleni
 • Podsetnik zadatka
 • Povežite zadatke sa e-meilom
 • Delegirajte poslove i zadatke zaposlenima

 

Integracija

CRM možete integrisati (povezati) i sa ostalim sistemima koje koristite u svom poslovanju, kao što su:

 • vašim web sajtom (ukoliko je razvijen od strane naše kompanije i nalazi se na našem Bananadmin sistemu)
 • ERP
 • API
 • Telefonske centrale

Dashboard

Nadzorna tabla

3600 pregleda poslovanja vašeg preduzeća i klijenata:

 • Pregled izvršenih zadataka
 • Pregled podataka o zaposlenima koji su radili na određenom projektu ili sa klijentom
 • Pregled svih aktivnosti
 • Pregled novčanih tokova
 • Pregled aktivnih zadataka/aktivnosti/projekata
 • Pregled "lead-ova" odnosno potencijalnih klijenata/projekata