Servisna knjižica

Servisna knjižica

Servisna knjižica je aplikacija koju možete koristiti kao deo vaše CMS administracije (administracija web sajta) ili potpuno odvojena. Korišćenjem servisne knjižice, možete lako snimiti uslugu, održavanje, reklamaciju i napomene na određenoj jedinici (npr. automobil, motor, kosilica, alat,...). Svaka jedinica je obeležena sopstvenim identifikacionim brojem tako da je snimanje i pretraživanje između njih jednostavno.

Servisna knjižica omogućava da u bilo kom trenutku znate šta se dešava sa jedinicom:

  • Koje su aktivnosti urađene na jedinici,
  • Ko je realizovao tu aktivnost,
  • Kada je posao završen,
  • Koji su materijali korišteni,
  • Za kog klijenta je aktivnost obavljena,
  • Da li jedinica ima važeću garanciju,
  • Istorija vlasništva...

Servisna knjižica, takođe, uključuje napredne upravljačka prava, koja vam omogućavaju da ih odredite bilo kom drugm korisniku aplikacije. Na primer, serviser samo vidi svoje klijente, servisni tehničar vidi samo svoje jedinice, administrator vidi sve jedinice itd.