Sadržajni (content) marketing

Sadržajni (content) marketing

Sadržajni marketing kao osnova za svaki web nastup

Digitalni marketing nudi bezbroj mogućnosti za promociju, a među najvažnijim je zasigurno promocija kroz sadržaj. Primetno je da sadržajni ili content marketing polako zamenjuju tradicionalne načine oglašavanja. Razlog tome je što je ovo jedan vrlo neupadljiv način komunikacije sa kupcima ili korisnicima. Samom pojavom Interneta priroda kupaca se veoma promenila. Postali su proračunatiji i pažljiviji.

U Kabi-u nudimo sve mogućnosti za pripremu i sprovođenje marketing aktivnosti kroz sadržaj:

  • priprema strategije za content marketing
  • priprema tekstualnih i vizuelnih materijala (e-mail, prezentacije, newslettera, ostalih materijala...),
  • implementacija web PR-a
  • priprema platformi (blogovi, landing sajtova, web stranice, portali ...),
  • izgled i promocija sadržaja (društvene mreže, pretraživači, oglašavanje, baza e-mail kontakata, SEO/SEM optimizacija...).