Kabi Ponude

Kabi Ponude

Alat za efikasno upravljanje ponudama

Želite li jednostavnu kontrolu nad svim izdatim ponudama? Želite li transparentan uvid u planiranju novčanih tokova?

Onda za vas imamo idealno rešenje koje vam obezbeđuje potpuni pregled i kontrolu nad svim ponudama. Takođe, finansijsko poslovanje i cash flow postaju potpuno transparentni i jednostavniji za planiranje i projekciju.

Alat radi u Internet okruženju, te istom možete pristupiti preko bilo kog uređaja sa bilo kog mesta uz korišćenje bilo kog pretraživača i Internet konekciju.

Kao i svi drugi alati i ovaj je integrisan i povezan sa Bananadmin CMS-om, E-poštarom, HRM aplikacijom,...

Moduli ponuda

Alat Kabi Ponude uključuje:

 • napredno, sadržajno upravljanje ponudama
 • napredno filtriranje, pretraživanje i pregled ponuda
 • pregled statusa ponude
 • pregled implementacije i planiranja novčanog toka
 • upravljanje bazom podataka i korisnika

Detaljniji prikaz funkcionalnosti

Upravljanje ponudom:

 • ime, oznaka, kategorija
 • kompanije, kontakt osobe
 • ponuđač
 • vrednosti, troškovi, konačan izgled
 • verovatnoća realizacije
 • status ponude: priprema, odbijeno/prihvaćeno, implementacija, fakturisanje,
 • datumi: izdavanje, isticanje, realizacija...,
 • opisi i druge oznake
 • datoteke, slike, dokumenti...

Pregled i filtriranje ponuda po:

 • stanju,
 • datumu,
 • grupama,
 • vrsti ponude,
 • ponuđačima,
 • sektorima,
 • vrednosti.

Planiranje:

 • vrednost ponude po časovima realizacije,
 • vrednost ponude u zavisnosti od verovatnoće realizacije,
 • predviđanje troškova,
 • pregled vrednosti faktura,
 • grafički prikaz na osnovu statusa ponuda.

Upravljanje bazom:

 • upravljanje bazom klijenata,
 • upravljanje baze kontakata,
 • upravljanje pristupom,
 • upravljanje pravima.