Dizajniranje web sajtova

Dizajniranje web sajtova

Verujemo da je dizajn web sajtova širok pojam koji pokriva više od samog izgleda web sajta. Dizajn web sajta uključuje dizajniranje strukture stranice koja mora biti logična i jasna, uz obezbeđivanje da su važne podstranice lako dostupne i vidljive. Format svake podstranice treba jasno da sadrži ključne informacije i vodi računa da sadržaj nije pretrpan. Sve je to mora biti dobro usklađeno sa bojama i fontom..

Kabi je razvio sistem dizajniranja web sajt koji omogućava da jasno i koncizno da neophodne informacije. Dizajn započinje istraživanjem ciljane publike i prezentacijom ključnih informacija. Zatim razvijamo prototip dizajna web sajta koji treba da predstavi našu viziju web sajta i posluži kao polazna tačka u razvoju projekta.