B2B prodavnice

B2B prodavnica

B2B prodavnica je kanal prodaje koji će vam pomoći da olakšate poslovanje sa postojećim i novim poslovnim partnerima. Prednosti primene B2B prodavnice su mnoge. Ali ono što je najvažnije, kroz proces digitalizovane prodaje, smanjujemo administrativne troškove i minimiziramo ljudsku grešku.

Prednosti B2B prodavnice

 • Digitaliziran proces prodaje,
 • Brža komunikacija sa kupcima,
 • Oslobađanje linija za hitne telefonske pozive, 
 • Niži administrativni troškovi,
 • Minimiziranje grešaka u komunikaciji,
 • Bolja konkurentska pozicija,
 • Dostupnost 24/7 
 • Dostupnost preko mobilnih uređaja - pametnih telefona i tableta...

Zašto B2B prodavnica?

Pomoću B2B prodavnice optimizujemo vaš postojeći prodajni proces i digitalizujemo ga. Na ovaj način pojednostavljujemo celokupni proces prodaje. Povezujemo vašu B2B prodavnicu sa vašim ERP sistemom, CRM sistemom, računovodstvenim programom ili kurirskom službom.

Ovde možete pronaći više o ERP i računovodstvenim sistemima koje već podržavamo.

Veća efikasnost - sa B2B prodavnicom ubrzavamo prodaju i izbegavamo nepotrebnu komunikaciju sa kupcima. Tako je prodajno osoblje rasterećeno i sposobno da se posveti prodaji, povećavajući tako efikasnost na radnom mestu.

Veliki broj prodajnih procesa je automatizovano - kao što su. izrada ponude ili dostavnice, sređivanje logistike, proveravanje zaliha/rokova isporuke, korisnička podrška itd.. Sve ovo skraćuje operacije i štedi puno vremena, pri čemu se i stvaraju i troškovne uštede. 

Transparentnost - B2B prodavnica donosi transparentnost za sve zainteresovane strane. Za vas, kao menadžera B2B prodavnice, kao i korisnika B2B prodavnice. 

Na jednom mestu vidite sve informacije o kupcu, njihovim nabavkama, otvorenim porudžbinama, reklamacijama itd. Kupac takođe ima sveobuhvatan pregled:

 • Narudžbenice
 • Otpremljene narudžbine
 • Rok isporuke
 • Isporučeni/neisporučeni proizvodi
 • Tehničnički podaci
 • Reklamacije
 • Informacije o celokupnoj ponudi.

Svaki kupac ima pristup online prodavnici. Na ovaj način svaki kupac vidi svoje proizvode i cene (u zavisnosti od rabata ili cenovne politike koju možete podesiti). Korisnici mogu jednostavno da dodaju ponavljajuće porudžbine u proces prodaje, kako bi izbeli svaki put naručivanje istih proizvoda.