E-mail marketing

E-mail marketing

Ubedite kupce da kupe vaše proizvode putem e-maila

Imate li velike troškove oko štampanja i distribucije kataloga, brošura, flajera? Želite da znati kako kupci reaguju na vaše oglašavanje?

E-mail marketing je odličan način da se periodično, vrlo povoljno, obraćate svojim potencijalnim ili postojećim kupcima. Cilj marketinga putem e-maila je:

  • da privuče potencijalne i zainteresovane kupce kroz izgradnju baze podataka,
  • sistematska klasifikacija i kategorizacija kupaca,
  • da pravovremeno inofrmišete svoje kupce o promenama, akcijama, itd, čime ćete izgraditi lojalnu bazu kupaca.

Razvijamo i primenjujemo sveobuhvatnu strategiju za dobijanje kontakata, upravljanje e-mail sadržajem i obaveštavanje kupaca. Takođe izrađujemo analizu uticaja i načine za maksimiziranje performansi.

Kabijeva aplikacija e-Poštar je odlično alat za upravljanje adresama, e-mail porukama i odgovorima.