Izrada logotipa

Izrada logotipa

Obezbjeđujemo vam logo koji će svojom jasnim i jedinstvenim simbolom predstaviti vaše poslovanje i aktivnosti na najvišem nivou. Cena dizajna logotipa uključuje analizu i istraživanje tržišta za vaš logo, tipografiju (font) i varijante boja. Šaljemo vam predlog od 2-3 idejna rešenja, a na osnovu izabrane ideje, logo se dorađuje prema željama klijenta. Vaš logotip se izvozi u svim potrebnim formatima (SVG, PNG, JPG, PDF ...). Da biste lakše koristili logotip (u štampi, na društvenim mrežama ...), dobićete i uputstva za korišćenje logotipa.

Cena: 150€ + PDV