CRM i digitalna transformacija

priprema zaposlenih za CRM

Kako pripremiti zaposlene za upotrebu CRM sistema?

Četvrtak, 21. mart 2024.

Obuka vaših zaposlenih da efikasno koristi sistem za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) je ključna za korišćenje punog potencijala za povećanje produktivnosti, efikasnosti i izgradnju boljih odnosa sa kupcima.

Implementacija CRM sistema može biti prekretnica za svaku kompaniju, ali uspeh je u velikoj meri zasnovan na tome koliko dobro vaš tim zna kako da koristi sistem u svakodnevnim operacijama.

Kako bi implementacija CRM sistema bila što uspešnija, za vas smo, na osnovu našeg iskustva, pripremili strukturirani pristup za tranziciju i efikasno korišćenje CRM sistema.

Pripremite plan obuke

Prvi korak ka efikasnoj CRM obuci je razvoj sveobuhvatnog plana obuke.

U ovom planu, trebalo bi da definišete jasne ciljeve, kao što su poboljšanje upravljanja odnosima sa klijentima, poboljšanje praćenja prodaje ili optimizacija marketinških strategija putem CRM sistema. Planirajte sesije obuke tako da se uklope u različite rasporede unutar vašeg tima i koristite različite metode da biste se prilagodili različitim stilovima učenja i ulogama. Bilo da se radi o praktičnim radionicama za vaš prodajni tim ili analitičkoj obuci za vaše marketinško odeljenje, ključno je da obuka bude relevantna i dostupna.

Veoma je važno da se obuka odvija u malim grupama. Podeliti grupe prema znanju ili predviđajući koliko brzo će savladati upotrebu CRM sistema u svakodnevnom poslovanju.

Prvo obučite takozvane "trenere"

Ukoliko koristite interne resurse za sprovođenje obuke, neophodno je da ovi zaposleni (mi ih zovemo treneri) budu dobro upoznati sa svim neophodnim funkcionalnostima CRM sistema. Ove osobe ne samo da moraju dobro razumeti sve funkcionalnosti i prednosti sistema, već moraju biti u stanju da to znanje prenesu svojim kolegama.

Treneri su oni koji obično blisko sarađuju sa vašim dobavljačem CRM sistema, što znači da su upoznati sa svim mogućnostima, inovacijama i redovno se obučavaju o najefikasnijem korišćenju.

Sprovedite efikasne treninge

Nisu svi zaposleni u kompaniji isti. Zbog toga je potrebno samu obuku prilagoditi svim zaposlenima.

Različite metode obuke su od suštinskog značaja za ispunjavanje različitih preferencija učenja u vašoj kompaniji. Uključite seminare za teorijsko razumevanje, radionice za praktično iskustvo i video tutorijale koji omogućavaju svakom zaposlenom da prilagodi učenje sopstvenim tempom i drugim obavezama. Interaktivni formati obuke koji podstiču pitanja, diskusije i praktično rešavanje problema će poboljšati angažovanje i povećati znanje i korišćenje samog CRM-a.

Izuzetno je važno da zaposleni znaju zašto koriste CRM sistem.

Sprovedite efikasnu obuku zaposlenih
Sprovedite efikasnu obuku zaposlenih

Obezbedite stalnu podršku

Proces učenja se ne završava početnom obukom. Obezbedite stalnu podršku za korišćenje CRM sistema kako biste podstakli kontinuirano poboljšanje i prilagođavanje. Ovde je ključno da se koristi CRM sistem, sve dok ga zaposleni ne koriste, sama obuka nema rezultata, što negativno utiče na ceo proces prilagođavanja poslovanja novom sistemu.

Zato je važno da svojim zaposlenima pružite stalnu podršku. Kao što smo već pisali, jedan od oblika kontinuirane podrške je pomoć trenera. Po pravilu, postoje redovne obuke koje već obezbeđuje provajder CRM sistema.

U Kabi-ju smo razvili sistem pomoći za jednostavnije korišćenje CRM-a, gde možete pronaći pisana i video uputstva za korišćenje CRM sistema zajedno sa praktičnim primerima.

Uz stalnu podršku, smanjujete otpor prema korišćenju CRM sistema, jer ćete svom timu obezbediti stalan pristup podršci.

Tražite povratnu informaciju od svojih zaposlenih

Povratne informacije su ključni deo efektivne obuke.

Podstaknite svoje zaposlene da vam daju povratne informacije o sopstvenoj upotrebi CRM sistema. Veoma je važno da se pozabave njihovim problemima, pitanjima i predlozima za poboljšanje. Često se ispostavi da su ovi problemi jednostavni za rešavanje. Na ovaj način takođe identifikujete oblasti koje nisu bile naglašene tokom obuke i posvećujete im dodatnu pažnju.

Pravilnim pristupom promovišete kulturu kontinuiranog učenja, što će korišćenje CRM sistema učiniti još uspešnijim.

Iskoristite obuke koje pruža vaš CRM provajder

Provajderi CRM sistema često nude različite materijale za obuku i podršku, pomoću kojih želimo da naši korisnici izvuku maksimum iz sistema.

Ovi resursi su od neprocenjive vrednosti i mogu značajno da poboljšaju korišćenje CRM sistema u vašoj kompaniji. Od detaljnih korisničkih priručnika (uputstva) do modula za učenje, korišćenje obuke provajdera može da obezbedi solidnu osnovu za vaš tim i da ih održava u toku sa najnovijim funkcijama i najboljim praksama.

Naglasite važnost podataka

Često zanemaren aspekt obuke o CRM-u je naglašavanje važnosti integriteta podataka. Uverite se da vaš tim razume koliko je važan tačan unos podataka kada kasnije koristite CRM sistem.

U svakoj obuci treba da naglasite važnost pažljivog rukovanja podacima. Za uspešno korišćenje CRM-a ključno je da uneti podaci budu kvalitetni i tačni. Ovo je jedini način na koji ćete vi i vaš tim imati poverenja u sam CRM koji će vam pomoći da vodite svoje poslovanje.

Podaci su srce CRM-a, tako da sa njima treba mudro rukovati.

Svaki korisnik CRM-a mora da ima osećaj odgovornosti, jer ove podatke ne koristi samo on, već mogu da ih koriste i druge kolege koji u slučaju netačnih podataka u sistemu mogu da nanesu nepopravljivu štetu sebi i kompaniji.

Prilagođavanje ažuriranjima

CRM sistem se stalno ažurira u vidu novih funkcionalnosti, promena u radu, eliminisanja grešaka u radu itd.

Ako želite da maksimalno iskoristite svoj CRM, moraćete da budete u toku sa svim promenama. Najlakši način da to uradite je kroz redovnu obuku vaših zaposlenih. Ovo ne samo da vam pomaže da iskoristite pun potencijal CRM sistema, već ćete obezbediti da zaposleni budu redovno informisani i samim tim više motivisani za svoj rad.

Zaključak

Primena ovih strategija obezbeđuje da vaša kompanija ne samo da je upoznata sa CRM sistemom, već i vešta u njegovom korišćenju i iskorišćavanju njegovog punog potencijala. Krajnji cilj same aplikacije je da poboljša produktivnost vašeg tima i značajno poboljša odnose sa klijentima. Zapamtite da uspeh CRM sistema nije direktno povezan sa njegovom tehnologijom, već sa tim koliko dobro vaši zaposleni znaju kako da ga koriste.

Ukoliko želite da unapredite svoje poslovanje koristeći CRM sistem, uz stalnu podršku i obuku, stojimo vam na usluzi.