Blog & vesti

Šta sve možete da uradite da ubrzate web sajt?

Šta sve možete da uradite da ubrzate web sajt?

Utorak, 20. jul 2021.

Brzina web sajta je jedan od važnih faktora koji utiče na SEO optimizaciju i korisničko iskustvo. Pored toga, web gigant Google je još 2010. godine objavio da je brzina web sajta jedan od faktora koji utiče na rangiranje na stranici rezultata pretraživača. Poslednjih godina, međutim, brzina je postala još važnija sa nadogradnjom Google pretraživača. Danas ćemo generalno pogledati kolika je brzina web sajta i šta možete učiniti da biste poboljšali brzinu otvaranja web stranica.

Šta je brzina web sajta?

Brzina web sajta znači koliko se brzo vaša web adresa otvara korisniku koji je odabrao. Google-u je trebalo prilično vremena da odredi prave pokazatelje za merenje brzine otvaranja web adrese.

Na kraju je Google grupisao sve pokazatelje u 3 kategorije koje utiču na brzinu otvaranja web sajta:

  • Largest Contentful Paint - LCP
  • First Input Delay - FID
  • Comulative Layout Shift

Largest Contentful Paint

Ovo je vreme koje je potrebno da se najveći element u vidnom polju učita kada se otvori web stranica. Često je najveći vidljivi element slika, pa je važno izvršiti optimizaciju slike.

First Input Delay

Ova kategorija meri vreme koje je potrebno da stavka na stranici postane aktivna. Uzmimo primer CallToAction dugmeta. Prvo se učita CTA dugme, ali nije aktivno. Kada je aktivan, postaje potpuno funkcionalan.

Cumulative Layout Shift

Ova kategorija meri kreće li se određena stavka dok se stranica učitava. Najjednostavniji način da to pojasnimo je kada se stranica otvori i vidite tekst, a slika se još nije učitala, kada se slika učita tekst se pomera. Poželjno je da se što manje pomera prilikom učitavanja određenog predmeta na web sajtu.

Kako poboljšati brzinu učitavanja web sajta?

U nastavku smo za vas pripremili listu koja će vam pomoći da poboljšate brzinu web sajta. Neke stvari treba uzeti u obzir prilikom izrade web sajta, a na druge možete uticati vi sami, bez pomoći programera.

Autor: Freepik - www.flaticon.com

1. Odredite dimenzije slika

Određivanje dimenzija slika je jednostavan proces, ali i efikasan. Sa određenom dimenzijom slike, optimizovaćete kretanje elemenata prilikom učitavanja stranice (CLS).

2. Format slike

Većina web sajtova koristi sledeće formate slika PNG i JPEG. Međutim, postoje formati koji slike još više smanjuju, što ne utiče na kvalitet. Ovi formati su AVIF, JPEG 2000, WebP itd. Međutim, problem sa ovim formatima je taj što određeni pretraživači ne podržavaju prikazivanje slika određenog formata. Neprikazivanje slika može imati značajan uticaj na korisničko iskustvo i može imati znatno više negativnih posledica od brzine učitavanja PNG ili JPEG slika.

3. Kompresija slika

Poželjno je da se slike kompresuju kada ih dodate na web sajt. Naš CMS u osnovi brine o samoj kompresiji slike. Međutim, preporučujemo da slike prethodno obradite bilo u web editor-u slika ili u programu za slike.

4. Učitavanje elemenata koji nisu vidljivi

Kao što je gore pomenuto, Google prvo uzima u obzir ono što se pojavi na ekranu kako bi izmerio brzinu otvaranja web sajta. Zbog toga je važno da programeri imaju na umu prilikom izrade web stranice da se stavke koje nisu vidljive mogu kasnije učitati kada korisnik dođe do njih. Na ovaj način možete uštedeti puno vremena prilikom otvaranja stranice, jer nije potrebno učitavanje celokupne web stranice odjednom.

Zaključak

Gore navedeni predlozi su samo jedan od mnogih koji utiču na brzinu otvaranja web sajta. Fokusirali smo se na njih uglavnom zato što ih je jednostavno primeniti, a za neke od njih nije potrebna pomoć programera. Ako želite da optimizujemo brzinu vašeg web sajta, kontaktirajte nas i zajedno ćemo pronaći rešenje koje će vam doneti bolje rezultate.

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.