Marketing i SEO optimizacija

Osnove tehničke SEO optimizacije

Osnove tehničke SEO optimizacije

Četvrtak, 28. mart 2024.

Tehnička SEO optimizacija je ključna komponenta sveobuhvatne strategije SEO optimizacije web stranica koja se fokusira na poboljšanje vidljivosti i pristupačnosti web stranice za web pretraživače i njihove algoritme.

Za vlasnike web sajtova, razumevanje osnova tehničkog SEO-a je od suštinskog značaja kako bi im se pomoglo da postignu svoje željene ciljeve u vidu visokog rangiranja na stranicama rezultata web pretrage.

U ovom članku ćemo predstaviti osnove tehničke SEO optimizacije, koje će vam pomoći u sveobuhvatnom razumevanju SEO optimizacije web sajtova.

Šta je tehnička SEO optimizacija?

Tehnička SEO optimizacija obuhvata skup mera koje imaju za cilj optimizaciju infrastrukture web sajta. Glavni cilj tehničke SEO optimizacije je da olakša pretraživačima poput Google-a da pretražuju, razumeju i indeksiraju sadržaj na vašoj web adresi.

Tehnička SEO optimizacija se ne fokusira na sadržaj, već na to kako je web sajt dizajniran i koliko efikasno pretraživači mogu pristupiti njegovom sadržaju. Ključni elementi tehničke SEO optimizacije su:

  • Brzina učitavanja veb stranice
  • Sigurnost veb stranice
  • Prilagodljivost mobilnim uređajima
  • Struktura podataka
  • Mapa sajta / mapa sajta
  • itd.

Cilj tehničke SEO optimizacije je da obezbedi da je web sajt dizajniran na takav način da je tehnički sposoban da postigne najbolje moguće rangiranje na stranici rezultata web pretraživača bez mešanja u sadržaj web stranice.

Osnove tehničke SEO optimizacije
Osnove tehničke SEO optimizacije

Razlike između tehničke i on-site SEO optimizacije

SEO optimizacija na sajtu (on-site SEO optimizacija) se fokusira na optimizaciju elemenata sadržaja na samom web sajtu kako bi se poboljšao njegov rang na stranici rezultata web pretraživača i privukli relevantni posetioci. Ovo uključuje optimizaciju sadržaja, korišćenje ključnih reči, META oznaka (naslova, opisa), korišćenje odgovarajućih naslova (H1, H2, itd.), poboljšanje korisničkog iskustva i pružanje kvalitetnog i relevantnog sadržaja koji će biti od interesa za vaše ciljne posetioce.

Osnovne razlike

  • Fokus: Tehnička SEO optimizacija se fokusira na infrastrukturu web stranice i njenu tehničku optimizaciju u cilju poboljšanja indeksiranja od strane web pretraživača. SEO na sajtu se fokusira na optimizaciju sadržaja i elemenata na web adresi kako bi se poboljšala relevantnost i korisničko iskustvo za ciljane posetioce.
  • Cilj: Cilj tehničkog SEO-a je da obezbedi da pretraživači mogu efikasno da pristupe, razumeju i indeksiraju web adresu. On-site SEO ima za cilj da poboljša vidljivost i rangiranje web sajta poboljšanjem kvaliteta i relevantnosti njegovog sadržaja.
  • Elementi: Tehnički SEO uključuje elemente kao što su brzina stranice, bezbednost, odziv mobilnih uređaja i strukturirani podaci. SEO na licu mesta uključuje elemente sadržaja kao što su ključne reči, meta oznake, struktura naslova i kvalitet sadržaja.

Iako se tehnički SEO i on-site SEO razlikuju u svojim pristupima, oba su neophodna da bi se obezbedilo visoko rangiranje na stranicama rezultata web pretraživača.

Svaka uspešna strategija SEO optimizacije sastoji se od tehničke i SEO optimizacije na licu mesta.

Tabela razlika - tehnička vs. on-site SEO optimizacija

Kategorija Tehnički SEO On-site SEO
Fokus Infrastruktura web sajta Sadržaj i drugi elementi sadržaja web stranice
Cilj Olakšajte pretraživačima da pregledaju, razumeju i indeksiraju web adresu Poboljšajte relevantnost i kvalitet sadržaja da biste povećali vidljivost i poboljšali privlačnost posetilaca
Elementi Brzina učitavanja stranice, odziv mobilnih uređaja, HTTPS, mapa sajta, kanonske oznake Ključne reči, meta tagovi, naslovi (H1, H2), kvalitet i relevantnost sadržaja
Namena Tehnička optimizacija za poboljšanje indeksiranja i pregledanja Optimizacija sadržaja radi poboljšanja rangiranja na pretraživačima i korisničkog iskustva
Ko realizuje? Programeri web sajta Korisnik uz pomoć CMS za web sajt

 

Osnovni parametri tehničke SEO optimizacije

U nastavku ćete naći navedene osnovne parametre tehničke SEO optimizacije. Preporučujemo vam da svaki od njih proverite na svojom web sajtu,

Brzina učitavanja web stranice

Brzina učitavanja web stranice je izuzetno važna jer direktno utiče na nekoliko faktora kao što su korisničko iskustvo i posledično rangiranje web stranice na stranici rezultata web pretraživača. Stranice koje se sporo učitavaju često doživljavaju veće stope posetilaca koji napuštaju stranicu bez posete druge podstranice ili druge konverzije (stopa posete samo jedne stranice / stopa angažovanja). Ovo, naravno, negativno utiče na rezultat same web stranice.

Prilagodljivost mobilnim uređajima

Sa sve većim brojem korisnika koji pristupaju internetu putem mobilnih uređaja, od vitalnog je značaja da vaša web lokacija bude prilagođena mobilnim uređajima. Tehnički izraz za ovo je odgovarajući ili responsive dizajn / format web stranice. To znači da se web adresa automatski prilagođava različitim veličinama ekrana i pruža odlično korisničko iskustvo bez obzira na uređaj sa kojim joj korisnik pristupa.

Upotrebljivost na mobilnim uređajima postala je još važnija sa Google-ovim prelaskom na indeksiranje na prvom mestu za mobilne uređaje. To znači da Google daje prioritet indeksiranju i rangiranju web adresa na osnovu njihovog učinka i korisničkog iskustva na mobilnim uređajima, što naglašava potrebu za prilagođavanjem i konstantnom optimizacijom mobilne verzije web adrese.

Hierarhija URL-ova

Strukturirani i logični URL-ovi olakšavaju pretraživačima da razumeju strukturu vaše web stranice i lakše indeksiraju vaš sadržaj. Dobro dizajnirana hijerarhija URL-ova doprinosi boljoj organizaciji sadržaja i poboljšava navigaciju za korisnike.

Strukturirani podaci

Strukturirani podaci omogućavaju pretraživačima da bolje razumeju sadržaj koji se nalazi na vašem web sajtu. Korišćenjem šeme označavanja možete da istaknete ključne informacije kao što su vesti, proizvodi, recenzije i događaji, što može poboljšati vidljivost vaših rezultata pretrage.

Strukturirani podaci su izuzetno važni za novi način pretraživanja i promene Google algoritma.

Bezbednost web sajta

Bezbednost web adrese postala je ključni faktor u rangiranju na stranici rezultata web pretraživača. Korišćenjem HTTPS bezbednosnog protokola na vašoj web adresi, on ne samo da štiti podatke vaših korisnika, već i poboljšava poverenje i bezbednost, što je jedan od najvažnijih znakova za web pretraživače.

Mapa sajta

Mapa sajta ili tehnički termin sitemap.xml pomaže pretraživačima kao što je Google da razumeju strukturu vaše web adrese. Takođe mu pomaže da brže i efikasnije indeksira sadržaj na vašoj web adresi. Korišćenjem mape sajta možete da "kažete" pretraživačima koje stranice na vašem sajtu su važne i koliko često se ažuriraju, što može imati pozitivan uticaj na rezultate pretrage.

Kanonske oznake

Kanonske oznake se koriste da daju signal web pretraživaču koji sadržaj da indeksira. Ovo je posebno korisno u sprečavanju dupliranja sadržaja. Ponekad se dešava da je određeni web sadržaj dostupan na nekoliko različitih URL adresa. Ovo naravno nije dobra praksa. Zato je važno da koristite kanonske oznake da biste web pretraživaču rekli koju stranicu da koristi.

Datoteka robots.txt

Datoteka robots.txt se koristi za kontrolu pristupa web robota određenim delovima web adrese. Pravilna konfiguracija robots.txt je ključna, jer osigurava da pretraživači ne indeksiraju osetljive ili irelevantne stranice, što može negativno uticati na rangiranje samog web sajta. Pored toga, važno je redovno proveravati da li su sve važne stranice vaše veb stranice dostupne i indeksirane.

301 preusmeravanja

301 preusmerenja su trajna preusmeravanja koja prenose većinu ovlašćenja (link juice) na novu adresu/podstranicu. Koriste se kada web adresa ili stranica u okviru web adrese menjaju svoju adresu (domen/poddomen) i od suštinskog su značaja za održavanje trenutnog rangiranja na stranici rezultata web pretraživača.

Zaključak

Tehnička SEO optimizacija je važan deo vaše ukupne SEO strategije, tako da je važno da redovno merite njen učinak.

Zapamtite da je tehnička SEO optimizacija polje koje se stalno menja, tako da je važno da budete u toku sa najnovijim trendovima i ažuriranjima algoritama pretraživača. Ulaganje vremena i resursa u tehničku optimizaciju vaše web stranice nije samo ulaganje u vaše prisustvo na mreži, već i u vaše buduće onlajn performanse.